Aikataulu & reittikartat

Päitsin aikataulu,

LAUANTAINA 19.3.:

SUNNUNTAINA 20.3.:

Reittikartat: